МАКЕДОНСКИ ФИЛМОВИ

„Белиот Ѕид“ (1978) – македонски филм

БЕЛИОТ ЅИДГодина: 1978Режисер: Љупчо БилбиловскиСценарио: Љупчо БилбиловскиГлумци: Столе Аранѓеловиќ, Сабина Ајрула, Марина Немет, Кирил Ќортошев, Тодор Николовски....

„Збогум на 20-тиот век-тиот век“ (1998) – македонски филм

ЗБОГУМ НА 20-ТИОТ ВЕКГодина: 1998Режисер: Дарко Митревски, Александар ПоповскиПродуцент: Дарко МитревскиСценарио: Дарко Митревски, Александар ПоповскиГлумци: Владимир Ендровски, Никола Ристановски, Лазар Ристовски, Владо Јовановски, Кирил...

„Преку езерото“ (1997) – македонски филм

ПРЕКУ ЕЗЕРОТОГодина: 1997Режисер: Антонио МитриќескиПродуцент: Игор Нола, Горјан ТозијаСценарио: Антонио Митриќески, Ташко ГеоргиевскиГлумци: Илија Џувалековски, Кирил Ќортошев, Екрем Ахмети, Љупчо Бреслиски, Џемаил Максут...

„Џипси Меџик“ (1997) – македонски филм

ЏИПСИ МЕЏИКГодина: 1997Режисер: Столе ПоповПродуцент: Владимир Анастасов, Игор Нола, Столе Попов, Горјан ТозијаСценарио: Владимир БлажевскиГлумци: Бајрам Северџан, Горан Додевски, Катина Иванова, Владимир Јачев, Љупка...

„Златни години“ (1978) – македонски филм

ЗЛАТНИ ГОДИНИГодина: 1978Режисер: Иван МитевскиСценарио: Русомир БогдановскиГлумци: Ацо Стефановски, Петре Прличко, Тодор Николовски, Јорданчо Чевревски...

„Македонска сага“ (1993) – македонски филм

МАКЕДОНСКА САГАГодина: 1993Режисер: Бранко ГапоСценарио: Симон ДракулГлумци: Кирил Поп Христов, Билјана Танески, Мето Јовановски, Владо Јовановски, Сузан Максут, Чедо Камџијаш...

„Бог да ги убие шпионите“ (1993) – македонски филм

БОГ ДА ГИ УБИЕ ШПИОНИТЕГодина: 1993Режисер: Ацо АлексовСценарио: Ацо АлексовГлумци: Васил Шишков, Благоја Спиркоски - Џумерко, Душко Костовски, Илија Џувалековски, Петре Арсовски, Петре Прличко,...

„Словенски Орфеј“ (1992) – македонски филм

СЛОВЕНСКИ ОРФЕЈГодина: 1992Режисер: Ацо Алексов, Горан ТренчовскиСценарио: Зоран СтефановиќГлумци: Трајче Горгиев, Владо Јовановски, Кирил Здравески...

„Заминување од Пасквелија“ (1992) – македонски филм

ЗАМИНУВАЊЕ ОД ПАСКВЕЛИЈАГодина: 1992Режисер: Иван МитевскиСценарио: Живко Чинго, Русомир БогдановскиГлумци: Илија Милчин, Данчо Чевревски, Синоличка Трпковска, Мето Јовановски, Перо Арсовски, Софија Куновска, Коле Ангеловски...

„Цвеќе на карпата“ (1989) – македонски филм

ЦВЕЌЕ НА КАРПАТАГодина: 1989Режисер: Благој АндреевСценарио: Иван КардакГлумци: Јосиф Јосифовски, Мартин Трпчевски, Димитар Илиевски, Шенка Колозова, Владимир Ангеловски, Фирдаус Неби...

„Пикасо“ (1988) – македонски филм

ПИКАСОГодина: 1988Режисер: Аљоша СимјановскиСценарио: Аљоша СимјановскиГлумци: Петар Георгиевски, Наташа Чуљковиќ, Владимир Ендровски, Снежана Стамеска, Александар Шехтански, Благоја Чоревски...

„Викенд на мртовци“ (1988) – македонски филм

ВИКЕНД НА МРТОВЦИГодина: 1988Режисер: Коле АнгеловскиСценарио: Миле ПопоскиГлумци: Димче Мешковски, Владимир Ангеловски, Ѓорѓи Јолевски, Бата Живоиновиќ, Благоја Чоревски, Гоце Тодоровски, Јелисавета Саблиќ, Игор Џамбазов...

„Хај-фај“ (1987) – македонски филм

ХАЈ-ФАЈГодина: 1987Режисер: Владимир БлажевскиСценарио: Горан СтефановскиГлумци: Вукосава Донева, Мето Јовановски, Данчо Чевревски, Фабијан Шоваговиќ...

„Состојба пред инфаркт“ (1986) – македонски филм

СОСТОЈБА ПРЕД ИНФАРКТГодина: 1986Режисер: Зоран МладеновиќСценарио: Владимир ПлавевскиГлумци: Викторија Анѓусева, Киро Чортошев, Вукан Димевски, Душан Костовски, Мими Таневска...

„Среќна Нова ’49“ (1986) – македонски филм

СРЕЌНА НОВА '49Година: 1986Режисер: Столе ПоповСценарио: Горан МихиќГлумци: Милица Стојанова, Петар АРсовски, Мите Грозданов, Александар Ѓорчев, Мето Јовановски, Душко Костовски...

„Трговецот од Солун“ (1985) – македонски филм

ТРГОВЕЦОТ ОД СОЛУНГодина: 1985Режисер: Душан НаумовскиСценарио: Петар КостовГлумци: Ненад Стојановски, Борис Чоревски, Кирил Ристоски, Снежана Стамеска, Мето Јовановски, Ѓокица Лукаревски, Јосиф Јосифовски, Љупчо Петрушевски...

„Јагне на ражен“ (1982) – македонски филм

ЈАГНЕ НА РАЖЕНГодина: 1982Режисер: Славољуб Стефановиќ - РавасиСценарио: Богомил ЃузелГлумци: Тодорка Кондова, Ацо Јовановски, Јоана Поповска, Петре Арсовски, Лилјана Велјанова...

„Слана во цутот на бадемите“ (1983) – македонски филм

СЛАНА ВО ЦУТОТ НА БАДЕМИТЕГодина: 1983Режисер: Илија ФилиповскиСценарио: Мето ЈовановскиГлумци: Горан Илиќ, Виктор Мирчевски, Весна Пешева, Благоја Спирковски - Џумерко, Милица Стојанова, Мајда Тушар...

„Црвениот коњ“ (1981) – македонски филм

ЦРВЕНИОТ КОЊГодина: 1981Режисер: Столе ПоповСценарио: Столе ПоповГлумци: Бата Живоиновиќ, Ристо Шишков, Сабина Ајрула, Коле Ангеловски, Мето Јовановски, Данчо Чевревски, Борис Чоревски, Мара Исаја, Марин...

„Време, води“ (1980) – македонски филм

ВРЕМЕ, ВОДИГодина: 1980Режисер: Бранко ГапоСценарио: Јован СтрезовскиГлумци: Борис Дворник, Душко Костовски, Лидија Плетл, Петре Прличко, Мето Јовановски, Петар АРсовски, Милан Штрљиќ, Сабина Ајрула -...

„Жена од малтер“ (1979) – македонски филм

ЖЕНА ОД МАЛТЕРГодина: 1979Режисер: Јане ПетковскиСценарио: Трајче Гаврилов, Владимир ПредиќГлумци: Томе Витанов, Снежана Стамеска, Благоја Спиркоски - Џумерко, Ѓокица Лукаревски, Димче Мешковски, Мите Грозданов...

„Најдолгиот пат“ (1976) – македонски филм

НАЈДОЛГИОТ ПАТГодина: 1976Режисер: Бранко ГапоСценарио: Петре М. АндреевскиГлумци: Ристо Стефановски, Данчо Чевревски, Дарко Дамески, ДУшан Јаниќиевиќ, Мето Јовановски, Ненад Милосављевиќ, Ристо Шишков, Шишман Ангеловски,...

„Прва вечер“ (1975) – македонски филм

ПРВА ВЕЧЕРГодина: 1975Режисер: Димитрие ОсманлиСценарио: Димитрие ОсманлиГлумци: Томе Витанов, Катина Иванова, Љупчо Петрушевски, АФродиата Кирјаковска, Борис Чоревски, Ратка Чоревска...

„Јад“ (1975) – македонски филм

ЈАДГодина: 1975Режисер: Кирил ЦеневскиСценарио: Кирил ЦеневскиГлумци: Сабина Ајрула, Олег Видов, Нада Гешоска, Дарко Дамески, Марга Потоцка, Танасие Узуновиќ, Фабијан Шоваговиќ, Ристо Шишков, Ацо Јовановски, Илија...

„Татко (Колнати сме, Ирина)“ (1973) – македонски филм

ТАТКО (КОЛНАТИ СМЕ, ИРИНА)Година: 1973Режисер: Коле АнгеловскиСценарио: Коле АнгеловскиГлумци: Живоиновиќ Велимир - Бата, Јовановски Мето, Арнериќ Неда, Милосављевиќ Ненад Споредна улога: Грозданов Мите, Ангеловски...

„Табакерата“ (1972) – македонски филм

ТАБАКЕРАТАГодина: 1972Режисер: Душко НаумовскиСценарио: Ѓорѓи Абаџиев, Ташко ГеоргиевскиГлумци: Ристо Шишков, Благоја Чоревски, Тодор НИколовски, Нада Гешоска...

„Истрел“ (1972) – македонски филм

ИСТРЕЛГодина: 1972Режисер: Бранко ГапоСценарио: Димитар СолевГлумци: Стево Спасовски, Неда Арнериќ, Петар Арсовски, Питомир Деспотовски, Слободан Димитриевиќ, Емил Рубен, Владимир Светиев, Мајда Тушар, Ристо Шишков,...

„Жед“ (1971) – македонски филм

ЖЕДГодина: 1971Режисер: Димитрие ОсманлиСценарио: Живко ЧингоГлумци: Ацо Јовановски, Дарко Дамески, Павле Вуисиќ, Петре Прличко, Драги Костовски, Коле Ангеловски...

„Македонски дел од пеколот“ (1971) – македонски филм

МАКЕДОНСКИ ДЕЛ ОД ПЕКОЛОТГодина: 1971Режисер: Ватрослав МимицаСценарио: Славко Јаневски, Ватрослав МимицаГлумци: Дарко Дамевски, Павле ВУисиќ, Фабијан Шоваговиќ, Милена Дравиќ, Илија Милчин, Петре ПРличко, Коле...

„Републиката во пламен“ (1969) – македонски филм

РЕПУБЛИКАТА ВО ПЛАМЕНГодина: 1969Режисер: Љубиша Георгиевски, Јован БошковскиСценарио: Љубиша ГеоргиевскиГлумци: Ристо Шишков, Мето Јовановски, Драги Костовски, Илија Милчин, Илија Џувалековски, Петре Прличко, Јосиф Јосифовски,...

„Време без војна“ (1969) – македонски филм

ВРЕМЕ БЕЗ ВОЈНАГодина: 1969Режисер: Бранко ГапоСценарио: Симон ДракулГлумци: Ацо Јовановски, Неда Арнериќ, Крум Стојанов, Дарко Дамески, Кирил Ќортошев, Шишман Ангеловски, Слободан Димитриевиќ, Сабина Ајрула...

„Мементо“ (1967) – македонски филм

МЕМЕНТОГодина: 1967Режисер: Димитрие ОсманлиСценарио: Димитрие Османли, Јован Бошковски, Ташко ГеоргиевскиГлумци: Стево Жигон, Рената Фрискорн, Драги Костовски, Нада Гешоска, Петре Прличко, Предраг Ќерамипац, Тодор Николовски...

„До победата и по неа“ (1966) – македонски филм

ДО ПОБЕДАТА И ПО НЕАГодина: 1966Режисер: Живорад МитровиќСценарио: Симон Дракул Глумци: Петре Прличко, Драги Крстевски, РИсто Шишков, Илија Милчин, Киро Винокиќ, ПРедраг Дишљенковиќ, Рада Петрова...

„Денови на искушение“ (1965) – македонски филм

ДЕНОВИ НА ИСКУШЕНИЕГодина: 1965Режисер: Бранко ГапоСценарио: Бранко Гапо, Димитар Солев, Гане Тодоровски Глумци: Јанез Врховец, Димитар Гешовски, Радмила Ѓуричин, Воја Мириќ, Петре Прличко, Предраг Ќерамилац,...

„Солунските атентатори“ (1961) – македонски филм

СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИГодина: 1961Режисер: Живорад МитровиќСценарио: Јован БошковскиГлумци: Стево Спасовски, Истреф Беголи, Мерлиес Беренс, Александар Гавриќ, Дарко Дамевски, Јоаким Мок, Петре Прличко ....

„Давид, Голијат и петел“ (1960) – македонски филм

ДАВИД, ГОЛИЈАТ И ПЕТЕЛГодина: 1960Режисер: Жика МитровиќСценарио: Ѓорѓи Абаџиев, Трајче ПоповГлумци: Олга СПиридоновиќ, Илија Милчин, Марија Тоциноски, Илија Џувалековски, Петар Прличко, Виктор Старчиќ, Тодор...

„Три Ани“ (1959) – македонски филм

ТРИ АНИГодина: 1959Режисер: Бранко БауерСценарио: Слободан ГлумаџГлумци: Дубравка Гал, Душан Стефановиќ, Марија Кон, Светлана Мишковиќ...Пензионираниот железничар Марко Петриќ ги живее монотоно своите пензионерски денови...

„Виза на злото“ (1959) – македонски филм

ВИЗА НА ЗЛОТОГодина: 1959Режисер: Франце ШтиглицСценарио: Славко ЈаневскиГлумци: Слободан Перовиќ, Илија ЏУвалековски, Ацо Јовановски, Метка Оцвирк, Дарко Дамевски, Петре Прличко...

„Мис Стон“ (1958) – македонски филм

МИС СТОНГодина: 1958Режисер: Жика МитровиќСценарио: Ѓорѓи Абаџиев, Трајче ПоповГлумци: Олга СПиридоновиќ, Илија Милчин, Марија Тоциноски, Илија Џувалековски, Петар Прличко, Виктор Старчиќ, Тодор Николовски1901 година....

„Бунт на куклите“ (1957) – македонски филм

БУНТ НА КУКЛИТЕГодина: 1957Режисер: Димитрие ОсманлиСценарио: /Глумци: Емил Рубен, Снежана Велкова

„Волчја ноќ“ (1955) – македонски филм

ВОЛЧЈА НОЌГодина: 1955Режисер: Франце ШтиглицСценарио: Славко ЈаневскиГлумци: Трајко Чоревски, Илија Џувалековски, Драгомир Фелба, Драги Крстевски, Петре Прличко, Савета Малинска, Ристо Стефановски, Добрила Пуцкова...

„Фросина“ (1952) – првиот македонски филм

Фросина — првиот македонски игран филм по сценарио на Владо Малески, а во режија на Воислав Нановиќ. Претставен е во 1952 г. Снимател бил...

„Црно семе“ (1971) – македонски филм

ЦРНО СЕМЕГодина: 1971Режисер: Кирил ЦеневскиСценарио: Ташко ГеоргиевскиГлумци: Дарко Дамески, Ацо Јовановски, Ристо Шишков, Мите Грозданов, Ненад Милосављевиќ, Воја Мириќ, Павле Вуисиќ, Вукан Диневски...

„Македонска крвава свадба“ (1967) – македонски филм

МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБАГодина: 1967Режисер: Трајче ПоповСценарио: Славко ЈаневскиГлумци: Коле Ангеловски, Вера Чукиќ, Драгомир Фелба, Зафир Хаџиманов, Драги Костовски, Петре Прличко, Ристо Шишков, Павле Вуисиќ,...

„Томе од бензинската пумпа“ (1979) – македонски филм

ТОМЕ ОД БЕНЗИНСКАТА ПУМПАГодина: 1979Режисер: Јане ПетковскиСценарио: Горан СтефановскиГлумци: Илија Џувалековски, Емилија Андреева, Братислав Димитров, Стојна Костовска, Илко Стефановски, Душко Костовски...

„Прва вечер“ (1975) – македонски филм

ПРВА ВЕЧЕРГодина: 1978Режисер: Димитрие ОсманлиСценарио: Димитрие ОсманлиГлумци: Томе ВИтанов, Катина Иванова, Љупчо Петрушевски, АФродита Кирјаковска, БОрис ЧОревски, РАтка Чоревска, Добрила Пуцкова, Веска Вртева, Кирил...

„Нели ти реков“ (1984) – македонски филм

НЕЛИ ТИ РЕКОВГодина: 1984Режисер: Стево ЦрвенковскиСценарио: Русомир БогдановскиГлумци: Ристо Шишков, Мето Јовановски, Ѓорѓи Колозов, Коле Ангеловски, Петре Арсовски, Марин Бабиќ, Димитар Гешовски...

„Под исто небо“ (1964) – македонски филм

ПОД ИСТО НЕБОГодина: 1964Режисер: Љубиша Георгиевски, Мики СтаменковиќСценарио: Јован БошковскиГлумци: Беким Гемиу, Дарко Дамевски, Дракан Оцкољиќ, Драгомир Фелба, Јован Миликевиќ, Нада Гешовска, Славко Симиќ...

„Од зад грб“ (1985) – македонски филм

ОД ЗАД ГРБГодина: 1985Режисер: Благој АндреевСценарио: Јован ПавловскиГлумци: Ненад Стојановски, Мето Јовановски, Љупчо Петрушевски, Џемаил Максут, Ненад Милосављевиќ, Ѓорѓи Колозов, Младен Крстевски, Панче Камџик,...