ПочетнаМакедонска музика

Македонска музика

spot_img

Четворица комити

Четворица комитиод балкани слегвеа,од балкан ми слегојаправо тргат за Прилеп.Право тргат на Прилепкај Методи Крапчета.Не го нашле Крапчетатук' ја нашле невестата.- Добро утро невесто.-...

Кога падна на Пирина

Кога падна на Пирина,ранет Јане Сандански,долетеа три соколаи на Јане збореа:- Ајде Јане со нас појди,ние лек ќе најдеме.Мајка Македонијаза таков јунак лек ќе...

Запеј песна Македонко

Запеј песна Македонко,ти испрати голем поздрав надалеку.Поздрави браќа, сестри на три страниод Охрид, до Пирин, дур' до Солуна.Твојта песна Македонко,ќе расплаче многу срца разделени,невидени...

Жировницо пуста останала

- Жировницо, пуста останалазар' за мене девојка немала?Жировницо, жити камењаташто работат Неданица моја?Дал' се гответ, или ашикуват,ил' за мене беќара тагуват?- Нит' се гответ,...

Бог да ги бие и убие предавниците и душманите

Мила МакедонијоБог да ги бие и убиепредавниците и душманите,бог да ги бие и убиекодошите и јаничарите.Мила Македонијо, од нив страдаш ти,од своите изроди македонски.Со...

Црна се чума зададе

Црна се чума зададетам' долу в' Македонија,там' долу в' Демир Капија.Кој ќе се јунак изберечумата да изгониод жална Македонија?Избрал се, ми се изнашолмлад Гоце...

Добивајте вести на вашата е-пошта

Последни објави