Поважни телефони

 ПОЛИЦИЈА192
 ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА193
 БРЗА ПОМОШ194
 РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ

СО КРИЗИ

195
 АМСМ – помош на патишта196
 АМСМ – информативен центар155 55
 АВТО ПОМОШ НА ПАТ (нон – стоп)9159
 ЦАРИНА197
 МАТИЧНА СЛУЖБА – ГУВР3117 037 ; 3117 766
 САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ3118 250
 

ПТТ УСЛУГИ

 БУДЕЊЕ180
 ТОЧНО ВРЕМЕ185
 ИНФОРМАЦИИ988
 ТЕЛЕГРАМИ186
 МЕЃУНАРОДНА ЦЕНТРАЛА182
 МЕЃУГРАДСКА ЦЕНТРАЛА901
 ПТТ СЕРВИС3233 300
 ПРИЈАВА НА ПТТ ДЕФЕКТИ177
 ЕМС – БРЗА ПОШТА15000
 ДХЛ –  БРЗА ПОШТА3121 111
 ТНТ – ЕКСПРЕС ПОШТА2468 922; 2469 007
 ФЕДЕКС – БРЗА ПОШТА3137 233; 3137 044
 ВОЕНА ПОЛИЦИЈА3227 700; 3220 547
 РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ975
   

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

 ТОПЛИФИКАЦИЈА – дежурна служба3076 200
 ЕВН МАКЕДОНИЈА 
   -Дежурна телефонска линија за дефекти0890 88888
   -Дежурна телефонска линија за услуги и информации0890 12345
 КЕЦ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ 
 -Приемна канцеларија:3205 000 – 2521
 КЕЦ СКОПЈЕ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ 
 -Приемна канцеларија:3205 000 – 2522
 КЕЦ СКОПЈЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
 -Приемна канцеларија:3205 000 – 2523
 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – дежурна служба3073 010
 КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – дежурен диспечер3224 961; 3224 963
 ОЏАЦИ – ОЏАЧАРСКИ УСЛУГИ2440 293
 ПЛАМЕН2650 230
   

СООБРАЌАЈ

 МЕЃУГРАДСКА АВТОБУСКА СТАНИЦА2466 313; 2466 011
 МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ2402 388
 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА3234 255; 3164 255
 АЕРОДРОМ СКОПЈЕ3148 333; 3148 336
 АЕРОДРОМ ОХРИД046 252 842
 МАТ3292 300; 3292 333
 МАТА РЕЗЕРВАЦИИ3239 175
 АВИОИМПЕКС3112 412
 АДРИА ЕРВЕЈС3117 009
 КРОАЦИЈА ЕРЛАЈНС3115 858
 ЈАТ3229 078
 АУСТИЈАН ЕРЛАЈНС3216 120
 ЛУФТАХАНЗА3216 120
 МАЛЕВ3111 214
   
ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ
 КЛИНИЧКА БОЛНИЦА3147 147
 ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА3235 000
 ВОЕНА БОЛНИЦА3283 000
 ДЕТСКА БОЛНИЦА – КОЗЛЕ3085 761
 НЕУРОМЕДИКА3130 000
 ОРТОПЕДСКА КЛИНИКА „МАЈЧИН ДОМ“3147 004; 2462 636
 СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР3299 000
 ГИНЕКОЛОШКА – АКУШЕРСКА КЛИНИКА3147 147
 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО – ЧАИР2611 033
 ПЗО СИСТИНА МЕДИКАЛ3073 335
   

ВЕТЕРИНАРНИ БОЛНИЦИ

 ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА3120 129; 3115 756
 НЕУРОМЕДИКА – ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА3231 000
 „ПЕТ-ВЕТ“ – АМБУЛАНТА ЗА МАЛИ ЖИВОТНИ3178 656
   

ДОМАШНА ПОСЕТА И ПАТРОНАЖА

 ЦЕНТАР3134 661
 КАРПОШ 
 КИСЕЛА ВОДА2469 590
 ГАЗИ БАБА2622 331
 ЧАИР2622 331
 НЕУРОМЕДИКА – дежурен лекар070 563 594
   

ДЕЖУРНИ ПОЛИКЛИНИКИ

 БУКУРЕШТ3064 088
 ИДАДИЈА3113 033
 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ2031 022
 ЈАНЕ САНДАНСКИ2463 277
 ДРАЧЕВО2795 112
 ЧАИР2611 506
 ШУТО ОРИЗАРИ2651 696
 ЧЕНТО2522 351
 БИТ ПАЗАР3134 534
 НЕУРОМЕДИКА3133 313
   

ДЕЖУРНИ АПТЕКИ

 ЗЕГИН (МНТ-подрум)3117 614
 РЕПЛЕК – аптека бр.4 (до Стопанска комора)3130 170
   

СОВЕТУВАЛИШТА И ПРИФАТИЛИШТА

 СОС – ЗА ПОМОШ ОД ДРОГА0800 11 444; 3128 067
 СОС – ИНФОРМИРАЊЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И СОВЕТУВАЊЕ ЗА ХИВ/СИДА 
 „ДОВЕРБА“ – Советувалиште за дрога3067 713
 СОС – КРИЗНИ СОСТОЈБИ НА ДЕЦА И МЛАДИ0800 12 222; 3136 400
 СОС – ЗА ЖЕНИ И ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО15700
 „ШЕЛТЕР – ЦЕНТАР“ – прифатилиште за деца070 505 931
  – жртви на насилство070 520 639
 „НАДЕЖ“ – Кризен центар за жртви од насилство3175 516; 3173 424
 СОС – ИНФОРМАЦИИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ0800 11 111; 3173 424
 „СРНА“ – Друштво за заштита на животните 

3297 234

 СТАЦИОНАР – МИРКОВЦИ2666 392